შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რომელი სახელწოდებაა არასწორად მითითებული: ა)1,3-დიმეთილჰექსანი; ბ)2,3-დიმეთილჰექსანი გ)2-ეთილჰექსანი; დ)3-ეთილჰექსანი. გთხოვთ ახსენით რატომ. წინასწარ გიხდით მადლობას.
ნიკა წიქარაძე

პასუხი:.

არასწორად არის მითოთებული ა და გ შენთხვევები.
. ორგანული ნერთების ნომენკლატურის წესებს შეგიძლიათ გადახედოთ შემდეგი ბმულის საშუალებით.

შეკითხვას პასუხობს:www.chemistry.ge