შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შეადარეთ ძმარმჟავას და ტრიქლორძმარმჟავას სტრუქტურული ფორმულები, იმსჯელეთ და გააკეთეთ დასკვნა, რომელი უფრო ძლიერი მჟავაა?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

გთხოვთ იხილოთ ბმული:


შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge