შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შეადარეთ ძმარმჟავას და ტრიქლორძმარმჟავას სტრუქტურული ფორმულები, იმსჯელეთ და გააკეთეთ დასკვნა, რომელი უფრო ძლიერი მჟავაა?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

გთხოვთ იხილოთ ბმული:


შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge

 

 

 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები