შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შემიძლია თუ არა მივიღო Cr2O3 კალიუმის ბიქრომატისგან?
სანდრო მესტვირიშვილი

პასუხი:.

დიახ, ქრომის ოქსიდი შეგიძლიათ მიიღოთ კალიუმის ბიქრომატის გაცხელებით. დაშლის რეაქციის შედეგად მიღებული მუქი მწვანე ფხვილი არის ქრომის (III)ოქსიდი.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge