შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გვხვდება თუ არა ბუნებაში ფტორი თავისუფალი სახით?
ვიტალი

პასუხი:.

დიდი ქიმიური აქტივობის გამო ფთორი ბუნებაში მხოლოდ ნაერთების სახით გვხვდება. იგი ძირითადად გავრცელებულია მინერალ ფლუორიდის - CaF2 (მლღობი შპატი), კრიოლიტის - Na3AlF6, ფთორის აპატიტის 3Ca3(PO4)2 × CaF2 სახით. ფთორი შედის ძვლების და კბილების მინანქრის შემადგენლობაში.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge