შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მოგესალმებით..მაქვს შემდეგიშეკითხვა. რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მომაწოდოთ KOH ის ხსნარზე? ხსნარი გამიოყენება როგორც ტიტრი მჟავური რიცხვის დასადგენათ მაგალითად ნავტობპროდუქტებში: როგორ მზადდება? შენახვის პირობები?
გიორგი ნაცვლიშვილი

პასუხი:.

KOH-ის ხსნარის მომზადება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მიზნებით უნდა გამოიყენეოთ იგი. თვით ხსნარის დამზადება ჩვეულებრივი პროცედურაა, განსაზღვრული რაოდენობის კალიუმის ჰიდროქსიდს ამატებთ განსაზღვრულ რაოდენობის წყალს. იხსნება მარტივი მორევის ან შენჯღრევის პირობებში. მაგრამ როგორც თქვენი შეკითხვიდან ჩანს, თქვენ მას გასატიტრად იყენებთ. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ხსნარის ზუსტ კონცენტრაციას, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში იყენებენ კალიუმის ჰიდროქსიდის ფიქსონალებს, რომლის საშუალებითაც მზადდება (განზავებით მზომ კოლბაში) ზუსტი კონცენტრაციის ხსნარი.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge