შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შეიძლება თუ არა ერთნაირად ჩაითვალოს ნახშირბადის ატომების მასა ალმასში და გრაფიტში? რატომ?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ნახშირბადის ატომის მასა (ზოგადად ატომური მასა) განისაზღვრება პროტონების და ნეიტრონების მასათა ჯამით. ალმასი და გრაფიტი მხოლოდ კრისტალური აგებულებით განსხვავდება, ხოლო ნახშირბადის ატომური მასა უცვლელი რჩება.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge