შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

სალამი.. მაინტერსებს როგორ მზადდება პარანაპთაბენზენის ხსნარი, როგორც მჟავური რიცხვის ინდიკატორი.
გიორგი ნაცვლიშვილი

პასუხი:.

მჟავური რიცხვის ინდიკატორები მზა ფორმით იყიდება სხვადასხვა კომპანიების მიერ. ინდიკატორის დამზადებაში რას გულისხმობთ? პარა-ნაფთობენზოლის სინთეზს, თუ მის ბაზაზე ინდიკატორის მომზადებას?
გადახედეთ ამ ბმულს, შესაძლოა გამოგადგეთ: http://www.machinerylubrication.com/Read/4/tan-titrations