ეს საინტერესოა

 

ეპიგენეტიკური მექანიზმი და ზოგიერთი ნაერთის მიერ გამოწვეულ IQ-ს დაბალი დონე

ნივთიერება ბისფენოლ F- ს (გვხვდება პლასტმასებში) შეუძლია გამოიწვიოს ცვლილებები ნევროლოგიური განვითარებისათვის აუცილებელ გენში. მექანიზმით შეიძლება აიხსნას, თუ რატომ შეიძლება ამ ნაერთზე ზემოქმედება ნაყოფის სტადიაში დაკავშირებული იყოს IQ– ს დაბალ ინტელექტთან შვიდი წლის ასაკში.

"ჩვენ ადრე ვაჩვენეთ, რომ ბისფენოლ F (BPF) შეიძლება დაკავშირებული იყოს ბავშვთა კოგნიტურ განვითარებასთან. ამასთან, ამ კვლევის საშუალებით ახლა შეგვიძლია გავიგოთ, რომელი ბიოლოგიური მექანიზმებით შეიძლება აიხსნას ასეთი კავშირი, რომელიც უნიკალურია ეპიდემიოლოგიური კვლევისთვის" - ამბობს კარლ გუსტაფ ბორნეჰაგი, პროფესორი და კარლსტადის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მეცნიერების ხელმძღვანელი.

 

მეცნიერებმა პირველ ტრიმესტრში გაზომეს შარდში BPF- ის დონე ორსული ქალებში  და   შემდგომ  ახალშობილ ბავშვებზე დაიწყეს დაკვირვება. შვიდი წლის ბავშვებში გაზომეს დნმ-ის მეთილირება და გამოიკვლიეს მათი შემეცნებითი უნარი. მას შემდეგ, რაც ნაყოფის დედის სისხლთან შეხება ხდება პლაცენტის საშუალებით, იგი ასევე ექვემდებარება დედის ორგანიზმში არსებულ ნივთიერებებს.

 

ანალიზებმა აჩვენა, რომ ნაყოფებში, რომლებიც ექვემდებარებიან BPF- ის მაღალ დონეს, მეთილირება იზრდება GRIN2B გენის სპეციფიკურ ნაწილში, რომელსაც აქვს ძირითადი ნევროლოგიური როლი. გარდა ამისა, უფრო მაღალი მეთილირება ასოცირდება ბავშვებში IQ– ს დაბალ მაჩვენებელთან. ამასთან, კვლევამ ასევე დაადგინა, რომ ამ ბავშვებში სქესს ენიჭება დიდი მნიშვნელობა , რადგან ეპიგენეტიკური კავშირი BPF- სა და შემეცნებას შორის მხოლოდ ბიჭებში დაფიქსირდა.

 მასალა მომზადებულია ანა ჩაბრავას მიერ.

 

სრულად

 

წყარო:Science Daily

 

გამოქვეყნებულია: 07-06-2021