პროექტი "ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბების ქსელი"

 

 

 

 

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ქიმიის მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება საჭიროებებზე მორგებული სამუშაო შეხვედრების ჩატარებით ექსპერიმენტის (ლაბორატორიული) ტექნიკაში, ცოდნის ტრანსფერსა და ციფრული (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო) ტექნოლოგიების გამოყენებაში; ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების ქსელის შექმნა დარგის პოპულარიზაციისა და ქიმიის მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობის კულტურის გაძლიერების მიზნით.

 

პროექტის ძირითადი ამოცანებია:

 • საქართველოს თორმეტივე რეგიონში ქიმიის მასწავლებელთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება სამ ეტაპად.
 • პირველი ეტაპის სამუშაო შეხვედრის ძირითადი თემატიკა იქნება ქიმიური ექსპერიმენტის (ლაბორატორიული) ტექნიკა. თითოეულ სამუშაო ჯგუფს ექნება შესაძლებლობა აირჩიოს მათთვის საინტერესო საკითხი შეთავაზებული არჩევანიდან.
 • მეორე შეხვედრის ძირითადი თემატიკა იქნება ტრანსფერტული უნარების განვითარება, კერძოდ, განხილული იქნება პირველი შეხვედრის ამოცანების გადატანის შესაძლებლობა პრაქტიკული მიზნებისათვის. ამავე შეხვედრის თემა იქნება ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების ჩამოყალიბება და მისი ფუნქციონირების პრინციპების განხილვა.
 • მესამე შეხვედრის თემაა ელექტრონული რესურსების (სიახლე, ბლოგი, ვიდეო. და ა.შ.) შექმნისა და ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბის ონლაინ პორტალის ადმინისტრირების მეთოდების სწავლება: კლუბის წევრების დამატება/რედაქტირება, სიახლეების, ვიდეოს, პროექტის, ბლოგის და ა.შ. განთავსების ტექნოლოგიები.
 • ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბის ონლაინ პორტალის შექმნა.
 • ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების შექმნა და ქსელში გაწევრიანება.
 • კლუბური აქტივობების შეჯამება და ორი რეგიონალური კონფერენციის ჩატარება ქუთაისსა (2019 წლის 18 მაისი) და თბილისში (2019 წლის 25 მაისი). კონფერენციის შესახებ ინფორმაცია დამატებით გავრცელდება 2019 წლის აპრილში.

 

მოსალოდნელი შედეგები

 • ქიმიის ექსპერიმენტის ტექნიკაში პროფესიული განვითარების პროგრამის შექმნა
 • ქიმიის მასწავლებელთა (ყველა რეგიონი, მასწავლებელთა მინიმუმ 30%) კვალიფიკაციის დახვეწა ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკაში, ტრანსფერულ უნარებში და ონ-ლაინ სასწავლო რესურსების შექმნაში
 • ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბებისა და მათი ონ-ლაინ ქსელის შექმნა
 • ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბებს შორის მიღწეული შედეგების გაზიარება
 • მასწავლებლებთა - კლუბის ხელმძღვანელთა შორის შედეგების ურთიერთგაზიარება
 • კვლევების განხორციელება მოსწავლეთა მონაწილეობით და შედეგების დემონსტრირება კონფერენციაზე

 

დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით საგრანტო კონკურსის „საჯარო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში“. 

 

         

 

 

 

 

 

სამუშაო შეხვედრების გრაფიკი

შეხვედრების პირველი ციკლი

თარიღი დრო რეგიონი/ქალაქი მისამართი ტრენერი ბენეფიციარები
26 იანვარი, 2019 11:00-14:00 საჩხერე ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ საჩხერის №2 საჯარო სკოლა  თეა მათითაიშვილი ჯგუფი N9
14:00-17:00 თბილისი თბილისის ევროპული სკოლა ლელა ბუბაშვილი ჯგუფი N 4
10:00-13:00 თბილისი თბილისის ევროპული სკოლა  ხათუნა კაპანაძე ჯგუფი N 1
       
27 იანვარი,
2019
11:00-14:00 საჩხერე ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ საჩხერის №2 საჯარო სკოლა  თეა მათითაიშვილი ჯგუფი N33
11:00-14:00 მცხეთა-მთიანეთი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი თინათინ ბუთხუზი ჯგუფი N12
10:00-13:00 რუსთავი სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ რუსთავის №4 საჯარო სკოლა  სოფო ფაცაცია ჯგუფი N17
11:00-14:00 ზუგდიდი სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა შორენა გაგუა ჯგუფი N 14
12:00-15:00
 თელავი თბილისის ევროპული სკოლა შორენა სამაკაშვილი ჯგუფი N 26
         
28 იანვარი, 2019 15:00-18:00 ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მარიამ კუჭუხიძე ჯგუფი N6
2 თებერვალი, 2019 10:00-13:00 ოზურგეთი ოზურგეთის 1-ლი საჯარო სკოლა  თეა მათითაიშვილი ჯგუფი N 10
10:00-13:00 ბათუმი     სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა ნუკრი კობახიძე ჯგუფი N21
10:00-13:00 ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა თალიკო ჯაჯელი ჯგუფი N29
14:00-17:00 ბათუმი     სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა ნუკრი კობახიძე ჯგუფი N23
14:00-17:00 ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა თალიკო ჯაჯელი ჯგუფი N30
12:00-15:00 თელავი სსიპ - ქალაქ თელავის №9 საჯარო სკოლა  შორენა სამაკაშვილი ჯგუფი N 11
11:00-14:00 ზუგდიდი        სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა  შორენა გაგუა ჯგუფი N28
3 თებერვალი, 2019 10:00-13:00 ოზურგეთი ოზურგეთის 1-ლი საჯარო სკოლა  თეა მათითაიშვილი ჯგუფი N 13
12:00-15:00 ახალციხე ახალციხის N1 საჯარო სკოლა თინათინ ბუთხუზი ჯგუფი N 16
         
10:00-13:00 ბათუმი     სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა ნუკრი კობახიძე ჯგუფი N36
10:00-13:00 ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა თალიკო ჯაჯელი ჯგუფი N35
14:00-17:00 ბათუმი     სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა ნუკრი კობახიძე ჯგუფი N37
14:00-17:00 ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა თალიკო ჯაჯელი ჯგუფი N22
10:00-13:00 თბილისი თბილისის ევროპული სკოლა ხათუნა კაპანაძე ჯგუფი 5
12:00-15:00 თბილისი თბილისის ევროპული სკოლა შორენა სამაკაშვილი ჯგუფი 31
10:00-13:00 გორი სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა  მანანა სამხარაძე ჯგუფი N19
14:00-17:00 გორი სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა  მანანა სამხარაძე ჯგუფი

 N20
11:00-14:00 ზუგდიდი სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა შორენა გაგუა ჯგუფი N 15
14:00-17:00 ბათუმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა   ნუკრი კობახიძე ჯგუფი N37
4 თებერვალი, 2019 15:00-18:00 ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მარიამ კუჭუხიძე ჯგუფი N8
9 თებერვალი, 2019          
         
12:00-15:00 თბილისი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ნათია ოჩხიკიძე ჯგუფი N3
         
10 თებერვალი, 2019 10:00-13:00 თბილისი თბილისის ევროპული სკოლა სოფო ფაცაცია ჯგუფი N2
14:00-17:00 თბილისი თბილისის ევროპული სკოლა სოფო ფაცაცია ჯგუფი N32
12:00-13:00 თბილისი საქართველოს აგრარული უნივესრიტეტი ნათია ოჩხიკიძე ჯგუფი 24
16:00-19:00 თბილისი საქართველოს აგრარული უნივესრიტეტი ნათია ოჩხიკიძე ჯგუფი 43
12:00-15:00 გორი  სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა  ლელა ბუბაშვილი ჯგუფი N18
16:00-19:00 თბილისი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ნათია ოჩხიკიძე ჯგუფი 43
11 თებერვალი, 2019 15:00-18:00 ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მარიამ კუჭუხიძე ჯგუფი N25
16 თებერვალი, 2019          
         
17 თებერვალი, 2019 11:00-14:00 ფოთი     ჯგუფი N42

 

 

შეხვედრების მეორე ციკლი

თარიღი რეგიონი/ქალაქი მისამართი ტრენერი
2 მარტი,
2019
საჩხერე    
თბილისი
თბილისი    
ახალციხე
3 მარტი,
2019
მცხეთა    
რუსთავი    
თბილისი    
ქუთაისი    
ზუგდიდი
 თელავი
ახალციხე    
10 მარტი,
 2019
ოზურგეთი    
 თბილისი      
 ბათუმი    
ბათუმი        
ქუთაისი    
ზუგდიდი    
თელავი    
11 მარტი,
 2019
თბილისი
რუსთავი     
სამტრედია    
 თბილისი  
თელავი    
ონი        
16 მარტი,
 2019
თბილისი    
თბილისი
 ბათუმი    
 ბათუმი
 ქუთაისი    
ზუგდიდი          
17 მარტი,
 2019
თბილისი    
თბილისი       
რუსთავი    
რუსთავი    
კახეთი
გორი     
ქუთაისი    
ზუგდიდი    
23 მარტი,
 2019
თბილისი    
თბილისი       

 

 

შეხვედრების მესამე ციკლი

თარიღი რეგიონი/ქალაქი მისამართი ტრენერი
6 აპრილი,
2019
საჩხერე    
თბილისი
თბილისი    
ახალციხე
7 აპრილი,
2019
მცხეთა    
რუსთავი    
თბილისი    
ქუთაისი    
ზუგდიდი
 თელავი
ახალციხე    
13 აპრილი,
 2019
ოზურგეთი    
 თბილისი      
 ბათუმი    
ბათუმი        
ქუთაისი    
ზუგდიდი    
თელავი    
14 აპრილი
 2019
თბილისი
რუსთავი     
სამტრედია    
 თბილისი  
თელავი    
ონი        
20 აპრილი,
 2019
თბილისი    
თბილისი
 ბათუმი    
 ბათუმი
 ქუთაისი    
ზუგდიდი          
21 აპრილი,
 2019
თბილისი    
თბილისი       
რუსთავი    
რუსთავი    
კახეთი
გორი     
ქუთაისი    
ზუგდიდი    
თბილისი    
თბილისი       

 

 

დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით საგრანტო კონკურსის „საჯარო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში“. 

 

         

 პირველი შეხვედრის მასალები

პრეზენტაციები:

 

ექსპერიმენტული სამუშაო

 

 

 

დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით საგრანტო კონკურსის „საჯარო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში“. 

 

         

 

 

 

 

ჩვენს შესახებ - ტრენერები

 

 

თინათინ ბუთხუზი

tikabutkhuzi@yahoo.com

 

სოფო ფაცაცია

s.patsatsia@hgmail.com

ნათია ოჩხიკიძე

n.ochxikidze@yahoo.com

 

თეა მათითაიშვილი

t.matitaishvili@gmail.com

 

თალიკო ჯაყელი

talojayeli@gmail.com

 

ნუკრი კობახიძე

nukrikobaxidze@mail.ru

მანანა სამხარაძე

mananasamkharadze@gmail.com

ლელა ბუბაშვილი

lelabuba@gmail.com

 

მარინა კუჭუხიძე

marinakutchukhidze@gmail.com

შორენა გაგუა

shorenagagua@gmail.com

შორენა სამაკაშვილი

shorena_samakashvili@yahoo.com

ხათუნა კაპანაძე

kapanadze.khatuna@gmail.com

 

ინგა ლომაძე

i.lomadze@gtu.ge

თამაზ ქარქუსაშვილი

t.karkusashvili@gtu.ge

 

 

 

 

დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით საგრანტო კონკურსის „საჯარო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში“. 

 

         

 

 

 

 

პროექტის პარტნიორები

 • საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თბილისის ევროპული სკოლა
 • სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ რუსთავის №4 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ თელავის №9 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ ბათუმის №14 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ საჩხერის №2 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა  
 • სსიპ - ქალაქ ფოთის №1 საჯარო სკოლა  
 • სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა
 • სსიპ - გორის მე-3 საჯარო სკოლა
 •  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

 

 

დაფინანსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული გრანტით საგრანტო კონკურსის „საჯარო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთა თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერება და პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში“. 

 

         

 

 

 

 

s