როგორ განვათავსო პირადი მონაცემები ქიმიურ პორტალზე?

მეცნიერის CV-ს განთავსებისათვის ქიმიურ პორტალზე აუცილებელია წინასწარი გაწევრიანება საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციაში.

რეგისტრაციის პირობებისა და ინსტრუქციისათვის მიყევით ბმულს.

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის ნებისმიერ წევრს უფლება აქვს განათავსოს მისი CV ქიმიურ პორტალზე.

მეცნიერის CV-ში მითითებული უნდა იყოს:

 • გვარი
 • სახელი
 • წოდება 
 • სამეცნიერო ხარისხი
 • ორგანიზაცია (უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი, საწარმო)
 • თანამდებობა
 • დაბადების თარიღი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, მობილური ტელეფონი, ელ–ფოსტა)
 •  პირადი ვებ–გვერდი (არსებობის შემთხვევაში)
 • სამეციერო აქტიურობა კვლევის თემატიკა/თემატიკები
 • რჩეული სტატიები
 • თეზისები
 • პატენტები
 • წიგნები,
 • სახელმძთვანელოები
 •  მონოგრაფიები
 • სულ შრომების რაოდენობა
 • მათ შორის სტატიები
 • მათ შორის თეზისები
 • მათ შორის წიგნები
 • მათ შორის პატენტები
 • სალექციო კურსები
 • განათლება
 • ტრენინგები
 • საზოგადოებრივი აქტიურობა
 • სიგელები
 • გრანტები
 • ჰობი

ინფორმაციის  ვებ-გვერდის რედაქციაში წარმოდგენისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაბამისი ფორმა, რომლის ჩამოტვირთვაც შეგიძლიათ ბმულიდან.

შევსებული ფორმა უნდა გაიგზავნოს z.geliashvili@gtu.ge