ჩვენი წიგნები

  

ქიმია და მედიცინა

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია:

   ჩამოწერა
  

ძვირფასი ქვების საოცარი სამყარო და საიუველირო ხელოვნება

ეკა ხარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია: -

   ჩამოწერა
  

ქიმია და კოსმეტიკა

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

გამოცემის წელი: 2012

ISBN: -

ანოტაცია: სამეცნიერო შემეცნებითი ლიტერატურის სერიის პირვლი წიგნი. განხილულია კოსმეტიკური ქიმიის ისტორიული ასპექტები, კოსმეტიკური საშუალებების ნედლეული და მათი მახასიათებლები.

   ჩამოწერა
  

ორგანული  სინთეზი (ნაწილი III)

ა. სანაძე, ნ. მახარაძე, გ.ჭირაქაძე, ნ. ღონღაძე, ე.ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-40-40-44-8

ანოტაცია:

განხილულია ორგანული ნაერთების ჟანგვა-აღდგენის, კონდენსაციისა და სულფირების რეაქციების თეორიული საფუძვლები.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგისა და ქიმიის პროფილის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

იგი ასევე დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს.

   ჩამოწერა
  

ორგანული  სინთეზი (ნაწილი II)

ნ. ღონღაძე, ლ. თალაკვაძე, ზ. გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ა. აფხაზავა, გ.ჭირაქაძე

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-40-40-37-5

ანოტაცია: განხილულია ორგანული ნაერთების ჰალოგენირების, დიაზოტირების, ეთერიფიკაციის, გრინიარის, აცილირების, ალკილირებისა და ნიტრირების რეაქციები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგისს და ქიმიის პროფილის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

   ჩამოწერა
<< < 1 2 3 4 5 > >>