მალხაზ  რაზმაძესრული პროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ფიზიკური ქიმისა და კოლოიდური ქიმიია მიმართულება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
77 კოსტავას ქ. თბილისი 0175

ტელეფონი: (992 32) 22 32 30

მობილური: (995 99) 25 46 06

ელ-ფოსტა: m_razmadze@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

  

ინფორმაცია ვრცლად  

 

 

 

უკან დაბრუნება

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას