CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

თამარ  მაისურაძემაგისტრი

მაგისტრი

პედაგოგი


ხიდისთავის საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: გორის რ-ნი სოფ.ხიდისთავი

ტელეფონი:

მობილური: 577 09 37 51

ელ-ფოსტა: Tamar.maisuradze11@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

ინფორმაცია მოკლედ

 

დაბადების თარიღი: 11-02-1967

 

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  0   (მათ შორის სტატიები: 0,   თეზისები: 0,   წიგნები: 0,   პატენტები: 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

კვალიფიკაციები:

1989 წ. მაგისტრი - აგრარული უნივერსიტეტი. აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის სპეციალობა

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2015-02-06

 

 

 

 

  უკან დაბრუნება

  წევრები

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას