მაია  შარაბიძესრული პროფესორი,

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქუთაისი, ჭავჭავაძის პრ. 45/34

ტელეფონი:

მობილური: 995-599-67-44-10

ელ-ფოსტა: mackrine@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი:

  

ინფორმაცია ვრცლად  

 

 

 

უკან დაბრუნება

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას