ქეთევან  თავამაიშვილი-

აკადემიური დოქტორი

Member of Scientific Committee/Governing Body, Research Scientist


EURASAP – European Assotiation of The Science of Air Pollution

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: 1621 West 11th Street, Brooklyn 11223, New York, NY, USA

ტელეფონი: +1 (929) 366 1450

მობილური:

ელ-ფოსტა: ktavamaishvili@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: www.eurasap.org

  

ინფორმაცია ვრცლად  

 

 

 

უკან დაბრუნება

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას