კანონები, განსაზღვრებები, წესები, ტერმინები

ავტორები

დარბაიძე სოფიო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობილური: 898551027
ელ-ფოსტა: sofodarbaidze@yahoo.com
აღაპიშვილი თამარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობილური: 898611719
ელ-ფოსტა: tamari.agapishvili@mail.ru
ქოპილაშვილი ნინო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობილური:898777801
ელ-ფოსტა: nino.qopilashvili@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას