შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

C3H5- შედგენილობის რამდენი იზომერული რადიკალი შეიძლება არსებობდეს?
ნინო არაბული, მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

C3H5 წარმოადგენს პროპენიდან მიღებულ ფრაგმენტს. თუ საუბარია მოლეკულაში შემავალ ფრაგმენტებზე (რომლსაც ხშირად არაკორექტულად „რადიკალებად“ მოვიხსენიებთ), მაშინ იგი შეიძლება შეგვხვდეს სამი სხვადასხვა ფორმით - პროპენის მოლეკულაში სამი განსხვავებული წყალბადია:

 

 

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები