ეს საინტერესოა

 

ორფოტონიანი მიკროსკოპია: მხედველობის ქიმია

 ორფოტონიანი მიკროსკოპია (TPM) თვალსაჩინო ადგილს იკავებს თანამედროვე ბიოლოგიურ გამოკვლევებში,  ცოცხალი ქსოვილის სიღრმეში მოლეკულების სამგანზომილებიანი განაწილების მოგვარების შესაძლებლობით.

 

TPM- ს შეუძლია გამოიყენოს ორი განსხვავებული ტიპის სიგნალი, ფლუორესცენტური და მეორე ჰარმონიული გენერაცია  უჯრედოვანი გარჩევადობის ბიოლოგიური სტრუქტურების გამოსახვისთვის. ორფოტონიანი ფლუორესცენტული აგზნების მქონე გამოსახულება არის ძლიერი, რომლის საშუალებითაც ხდება ქსოვილების ქიმიური კომპონენტების დინამიური ქცევის მონიტორინგი, ხოლო მეორე ჰარმონიული გრაფიკა იძლევა მათი სივრცული ორგანიზაციის შესწავლის ახალ გზებს.

TPM–ის გამოყენებით დიდი ნაბიჯია გადადგმული  თვალში მეტაბოლიზმის, სტრუქტურის, სიგნალის ტრანსდუქციისა და სიგნალის გადაცემის მიმართულებით.

 

ეს მოიცავს ენდოგენური რეტინოიდების სივრცული განაწილების, ტრანსპორტირებისა და მეტაბოლიზმის მახასიათებლებს, სინათლის დასადგენად საჭირო მოლეკულას და ცოცხალი რქოვანის სტრუქტურის გარკვევას. მეცნიერებმა მიმოიხილეს TPM–ის ამჟამინდელი დანიშნულება თვალის ქიმიური და სტრუქტურული გამოსახვისთვის.

 

გარდა ამისა, TPM- ს სამომავლოდ დიდი პოტენციალში აქვს თვალის კვლევაში. ეს შედარებით ახალი მიკროსკოპიული ტექნიკა მრავალი ტექნიკური გაუმჯობესების საგანი გახდა ოპტიკისა და გამოყენებული ინდიკატორების თვალსაზრისით, მიღწევები, რამაც უნდა გამოიწვიოს ცოცხალი ორგანიზმებში თვალების უფრო დეტალური ბიოქიმიური დახასიათება და ადამიანის თვალის In vivo გამოსახულებაც კი.მასალა მომზადებულია ანა ჩაბრავას მიერ.

 

სრულად

 

წყარო:Yoshikazu Imanishi, Kerrie H. Lodowski, and Yiannis Koutalos, Biochemistry 2007, 46, 34, 9674–9684

 

გამოქვეყნებულია: 07-06-2021


 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები