სიახლეები

ქიმიის უწყებანი, ტომი 4, ნომერი 2

გამოვიდა სამეცნიერო-პოპულარული ჟირნალის "ქიმიის უწყებანი"-ის მორიგი (ტომი 4, ნომერი 2) ნომერი.

ნომრის მასალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჟურნალის ვებგვედზე http://chemistry.ge/publication/chemnews/

ან ჩამოწეროთ ჟურნალი შემდეგი ბმულიდან.

 

გამოქვეყნებულია: 15-01-2021


 

 

 

ჩვენი სტუმარი

პროფ. გიორგი ტიტვინიძე

საქართველო და წარმატებული კვლევები ალტერნატიული ენერგიის წყაროების სფეროში

სწრაფი ბმულები