კონკურსი "ლავუაზიეს წრე" დაიწყო

2014 წლის 6 აპრილს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სტარტი აიღო კონკურსმა "ლავუაზიეს წრე".

კონკურსში მონაწილეობას იღებს 150-ზე მეტი აბიტურიენტი.

კონკურსი მოიცავს სამ ტურს. პირველი ტურზე მოსწავლეები გაეცნენ კონკურსის წესებს და იმ ლაბორატორიული ტექნიკის წესებს ბიოლოგიასა და ქიმიაში, რომელთა გამოყენებაც მათ მოუწევთ კონკურსის მეორე და მესამე ტურში.

შესავალი პრეზენტაციების შემდეგ აგრუნის სტდენტებისა და "ლავუაზიეს წრის" კონკურსის გასული წლის მონაწილეების მიერ ნაჩვენები იქნა სახალისო ქიმიური და ბიოლოგიური ექსპერიმენტები.  

გამოქვეყნებულია: 06-05-2014
უკან დაბრუნება 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას