სიახლეები

სამეცნიერო-პოპულარული ლექცია ბაქსვუდის სკოლაში

24 თებერვალს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქეთევან კუპატაძე მიწვეულ იყო ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლაში, სადაც სკოლის თხოვნით წაიკითხა სამეცნიერო-პოპულარული ლექცია ქიმიაში. ლექციის დროს ჩატარდა ექსპერიმენტები. წაკითხული მასალა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ქიმიის ისტორიასთან.

ამავე ლექციაზე ქეთევან კუპატაძემ ისაუბრა ჩამდინარე წყლების გასუფთავების ისეთ თანამედროვე და ბუნებრივ მეთოდზე, როგორიცაა ხელოვნური ჭაობი. წყლის გაწმენდის ამ მეთოდზე მოსწავლეებს გააცნო ინფორმაცია პროექტ „შავი ზღვის ქსელის ხელშეწყობის ბუნებრივი გამწმენდი სისტემები- WASTEnet“-ის ფარგლებში. 

გამოქვეყნებულია: 07-04-2014


 

 

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები