ელიზბარ ელიზბარაშვილი: ICHO თუ IChO?

IChO (International Chemistry Olympiad) არის ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადის აკრონიმი. ოლიმპიადა ყოველწლიურად ტარდება ივლისის თვეში. წელს იგი უკვე 45-ედ ჩატარდა. დასაბამი კი 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში დაედო.

„1968 წელი ჩეხოსლოვაკიისათვის საკმაოდ დაძაბული იყო, - იგონებს ოლიმპიადის ცოცხალი მემატიანე, ბატონი ანტონ სიროტა, – გაზაფხულზე ქვეყნის სათავეში მოვიდნენ ახალი ლიდერები და ქვეყანაში დიდი ეკონომიკური რეფორმები დაიწყო. ხელახლა გაჩნდა დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვის მოთხოვნილება და უკვე დამოუკიდებლობის სუნი იგრძნობოდა. არაერთი ჩემი თანამემამულე სავსე იყო იდეებით, რომელთა განხორციელება ერთი ქვეყნის საზღვრებს სცილდებოდა. ამიტომ გაჩნდა მოთხოვნილება, კავშირი დაგვემყარებინა სხვა ქვეყნებთან, თუმცა ამის საშუალებას სოციალისტური რეჟიმი პრაქტიკულად არ იძლეოდა. და სწორედ მაშინ რამდენიმე კოლეგასთან ერთად გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა საერთაშორისო ოლიმპიადა ქიმიაში, რომელშიც მონაწილეობას ჩეხოსლოვაკიელი მოსწავლეების გარდა სხვებიც მიიღებდნენ.

დასახელების შერჩევაც არ იყო მარტივი. ოლიმპიადის აკრონიმი ICHO უკვე გამოიყენებოდა და ეკუთვნოდა International Curled Horse Organization-ს. ამიტომ საორგანიზაციო კომიტეტს დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, რომ იგი დაეთანხმებინა და საბოლოოდ მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადა იქნებოდა IChO.“

სტატია სრულად იხილეთ ინტერნეტჟურნალ ქიმიის უწყებანის ვებ-გვერზე

  

გამოქვეყნებულია: 15-11-2013
უკან დაბრუნება 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას