ცუხიშვილი ნინო , სტუდენტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: ninotsukhishvilits@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

შესაძლო დასაქმების სფეროები: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ექსპერიმენტორიუმი

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა: ქიმია

სწავლების საფეხური: ბაკალარიატი

სწავლების წელი: 1

საგანმანათლებლო პროგრამის დამთავრების წელი: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2019-03-04