ელემენტების აქტიურობის მწკრივი

 

                                         
                            ტუტე მეტალი  
                            ტუტემიწათა მეტალი  
                            პოსტ გარდამავალი  
                            წყალბადი      
                            გარდამავალი მეტალები  
                                         
             
K Na Li Sr Ca Mg Al C Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Ag Au Pt
                                     
ურთიერთქმე–დებენ
წყალთან
და
მჟავებთან
ურთიერთქმე–დებენ
წყლის ორთქლთან
და
მჟავებთან
   

ურთიერთქმედებენ
მჟავებთან
 
ურთიერთქმედებენ
ძლიერ
დამჟანგველებთან
     
     
     
                                         

 

 

ჩვენი სტუმარი

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია 10 წლის გახდა

სწრაფი ბმულები