რიცხვი თვე
 

27-იანვარი

1829 წელს დაიბადა გერმანელი ქიმიკოსი ფრიდრიხ აუგუსტ კეკულე

 

მისი შრომები მიძღვნილია მოლეკულათა აღნაგობის თეორული საკითხებისადმი, მან დაადგინა ნახშირბადის ტეტრავალენტოვნება და შემოგვთავაზა ბენზოლის ციკლური აღნაგობა.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას