რიცხვი თვე
 

04-ივნისი

1857 წლის 4 ივნისს დაფუძნებული იქნა საფრანგეთის ქიმიური საზოგადოება

 

საფრანგეთის ქიმიური საზოგადოება პრაქტიკულად წარმოადგენდა ბრიტანეთის ქიმიური საზოგადეოების (დღევანდელი სამეფო ქიმიური საზოგადეობა). საზოგადოების მიზანია ორიგინალური იდეებისა და ფაქტების მოძიება, ქიმიის განვითარებაში ხელშეწყობა როგორც საფრანგეთში, ისე მის საზღვრებს გარეთ.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას