რიცხვი თვე
 

21-იანვარი

1941 წელს დაიწყო მაგნიუმის საწარმოო მიღება

 

მაგნიუმი გამოიყოფოდა ზღვის წყლიდან ელექტროლოზით.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას