რიცხვი თვე
 

25-სექტემბერი

1813 წლის 25 სექტემბერს ჩარლს ჰატჩეტმა გამოაქვეყნა ნაშრომი რკინის მანგანუმიდან დაცალკევების შესახებ

 

1813 წლის 25 სექტემბერს ჩარლს ჰატჩეტმა გამოაქვეყნა ნაშრომი რკინის მანგანუმიდან დაცალკევების შესახებ.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას