რა მოხდა დღეს ქიმიაში?

23-ოქტომბერი

მოლის დღე (არაოფიციალური)

 

1991 წლის 23 ოქტომბერს პირველად იქნა აღნიშნული მოლის დღე (არაოფიციალური დღესასწაული). მოლის დღედ 23 ოქომბერი შერჩეული იქნა ავოგადროს რიცხვიდან გამომდინარე (6.022x1023)