რიცხვი თვე
 

19-სექტემბერი

1861 წლის 19 სექტემბერს ბუტლეროვმა გამოაქვეყნა "ქიმიური სტრუქტურის" განსაზღვრება

 

ბუტლეროვის თეორიის თანახმად, მოლეკულათა თვისებები დამოკიდებულია არა მხოლოდ იმაზე, თუ რა ატომებისაგან შედგებიან ისინი, არამედ მასზეც, თუ როგორ არიან ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული.


 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას