შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გარკვეულ ტემპერატურაზე ფთორწყალბადის სიმკვრივე წყალბადის მიმართ უდრის 13-ს. ამ ტემპერატურაზე ფთორწყალბადი არსებობს HF-ისა და H2F2-ის სახით. დაადგინეთ დიმერის მოცულობითი წილი ნარევში. სახელი: მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

30%H2 და 70% HF

შეკითხვას პასუხობს: ვახტანგ თედიაშვილი

 

 

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები