შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შეიძლება თუ არა ერთნაირად ჩაითვალოს ნახშირბადის ატომების მასა ალმასში და გრაფიტში? რატომ?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ნახშირბადის ატომის მასა (ზოგადად ატომური მასა) განისაზღვრება პროტონების და ნეიტრონების მასათა ჯამით. ალმასი და გრაფიტი მხოლოდ კრისტალური აგებულებით განსხვავდება, ხოლო ნახშირბადის ატომური მასა უცვლელი რჩება.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge

 

 

 

ჩვენი სტუმარი

მარიკა მეგრელიშვილი

ამ სკოლამ მომცა შესაძლებლობა გამეცნო ქიმიით დაინტერესებული თანატოლები

 

 

სწრაფი ბმულები