იერსახე

მეტალური ოსმიუმი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: ვერცხლისფერი, ლურჯი ელფერით
Ar (სტანდარ).: 190.23(3)
Ar (დაყვანლი): 190.23

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 76
ჯგუფი: 8
პერიოდი: 6
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe]4f14 5d6 6s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 14, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 3033
დუღილის ტემპ.°C 5012
სიმკვრივე, გ/სმ3 22.59
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 31
აორთლების სითბო: 378
მოლური სითბოთევადობა: 24.7  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 
ელექტოუარყოფითობა: 2.2 
იონიზაცია: I: 840 kJ/mol
II: 1600 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 135  
კოვალენტური რადიუსი: 144±4 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: ჰექსაგნალური 
თერმული გაფართოვება: 5.1  
თერმული გამტარებლობა: 87.6  
ელექტრული წინაღობა: 81.2  
მაგნიტურობა: პარამაგნიტური 
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული: 462  

ისტორია

დასახელება:  
აღმოჩენა: ტენატი (1803) 
პირველი სინთეზი: ტენატი (1803) 

ოსმიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით