იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).: [278]
Ar (დაყვანლი): 278.16

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 109
ჯგუფი: 9
პერიოდი: 7
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn] 5f14 6d7 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი (მოსალოდნელი).
ლღობის ტემპ.,°C 27–28 (მოს
დუღილის ტემპ.°C
სიმკვრივე, გ/სმ3
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: (+1), (+3), (+4), (+6), (+8), (+9) 
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია: I: 800 kJ/mol
II: 1820 kJ/mol
III: 2900 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 128  
კოვალენტური რადიუსი: 129 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, წახნაგცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება: ლაიზ მეიტნერის საპარივსაცემოდ 
აღმოჩენა: 1982 
პირველი სინთეზი:  

მეიტნერიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით