იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).: [281]
Ar (დაყვანლი): 281.17

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 110
ჯგუფი: 10
პერიოდი: 7
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn] 5f14 6d8 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი (მოსალოდნელი).
ლღობის ტემპ.,°C
დუღილის ტემპ.°C
სიმკვრივე, გ/სმ3 26–27 (მოსალოდ)
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: (0), (+2), (+4), (+6), (+8) 
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია: I: 960 kJ/mol
II: 1890 kJ/mol
III: 3030 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 132  
კოვალენტური რადიუსი: 128  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, მოცულობით ცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება: აღმოჩენის ადგილის მიხედვით, დამშტატი (გერმანია) 
აღმოჩენა: 1994 
პირველი სინთეზი:  

დარმშტატიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით