იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).: [269]
Ar (დაყვანლი): 269.13

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 108
ჯგუფი: 8
პერიოდი: 7
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn] 5f14 6d6 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი (მოსალოდნელი).
ლღობის ტემპ.,°C 27–29 (მოს
დუღილის ტემპ.°C
სიმკვრივე, გ/სმ3
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: (+2), (+3), (+4), (+6), +8 
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია: I: 730 kJ/mol
II: 1760 kJ/mol
III: 2830 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 126  
კოვალენტური რადიუსი: 134  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: ჰექსაგნალური 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება: Hassia (ლათ). გერმანია - აგდილმდებარეობის მიხედვით 
აღმოჩენა: 1984 
პირველი სინთეზი:  

ჰასიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით