იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).: [269]
Ar (დაყვანლი): 269.13

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 106
ჯგუფი: 6
პერიოდი: 7
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn] 5f14 6d4 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი (მოსალოდნელი).
ლღობის ტემპ.,°C
დუღილის ტემპ.°C
სიმკვრივე, გ/სმ3 23–24
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები:  
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია: I: 757 kJ/mol
II: 1733 kJ/mol
III: 2484 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 132  
კოვალენტური რადიუსი: 143  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, მოცულობით ცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება: გლენ სიიბორგის საპატივსაცემოდ 
აღმოჩენა: ბერკლის ინსტიტუტი (1974)  
პირველი სინთეზი:  

სიიბორგიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით