იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).: [268]
Ar (დაყვანლი): 270.12

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 105
ჯგუფი: 5
პერიოდი: 7
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn] 5f14 6d3 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი (მოსალოდნელი).
ლღობის ტემპ.,°C 21.6 (მოსა
დუღილის ტემპ.°C
სიმკვრივე, გ/სმ3
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: (+3), (+4), +5 
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია: I: 665 kJ/mol
II: 1547 kJ/mol
III: 2378 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 139  
კოვალენტური რადიუსი: 149  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, მოცულობით ცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება: დუბნის კვლევითი ცენტრის მიხედვით 
აღმოჩენა: ბერკლის კვლევითი ცენტრი (1970) 
პირველი სინთეზი:  

დუბნიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით