იერსახე

ძირითადი თვისებები

იერსახე:
Ar (სტანდარ).: [267]
Ar (დაყვანლი): 267.12

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 104
ჯგუფი: 4
პერიოდი: 7
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn]5f14 6d2 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 2100
დუღილის ტემპ.°C 5500
სიმკვრივე, გ/სმ3 17
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო:
აორთლების სითბო:
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: (+2), (+3), +4 
ელექტოუარყოფითობა:  
იონიზაცია: I: 580 kJ/mol
II: 1390 kJ/mol
III: 2300 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 150  
კოვალენტური რადიუსი: 157  

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: ჰექსაგნალური 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა:  
ელექტრული წინაღობა:  
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება: ერნესტ რუთერფორდის საპატივსაცემოდ 
აღმოჩენა: ბირთვული კვლევვის ინსტიტუტი (1964, 1969) 
პირველი სინთეზი:  

რუთენფოდიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით