საგანმანათლებლო პროგრამები

ქიმიით, ქიმიური ტექნოლოგიითა და სხვა მონათესავე დარგებით (ეკოლოგია, სასურსათო ტექნოლოგია, ბიოტექნოლოგია, ფარმაცია და ა.შ.) დაინტერესებული პირებს საშუალება აქვთ დაეუფლონ სპეციალობას საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში  სწავლების ოთხივე (უმაღლესი პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) საფეხურზე.

 

 

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას