ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია

ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე, ე.ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN: ელ-გამოცემა

ანოტაცია:

   ჩამოწერა
  

ქიმია და კრიმინალისტიკა. ნაწილი 1. მიკრონაწილაკები კრიმინალისტიკაში.

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ელ–ვერსია

გამოცემის წელი: 2011

ISBN: -

ანოტაცია: განხილულია მიკრონაწილაკების კრიმინალისტიკური ქიმიის საკითხები: მიკრონაწილაკების გამოყენების ისტორიული მომენტები კრიმინალისტიკური თვალსაზრისით, მიკრონაწილაკების როლი თანამედროვე კრიმინალისტიკურ ექსპერტიზაში და მიკროობიექტების მცნება, მათ კლასიფიკაცია სხვადასხვა მიდგომის მიხედვით. შემდეგ თავებში განხილულია მიკრონაწილაკების აღმოჩენის, ფიქსაციისა და კვლევის პრობლემები. ერთი თავი მთლიანად ეთმობა მიკრონაწილაკების ანალიზის და მათ შორის აღმოჩენის მეთოდებს (სკრინინგი, სიმკვრივის გრადიენტული განაწილება და ა.შ.). გაეცნობით მიკრონაწილაკების შემადგენლობას (პირველადი მინერალები, თიხოვანი მინერალები, ორგანული მასალები, მიკრობიოლოგიური ჩანართები, ყვავილის მტვერი და სხვა ბოტანიკური მასალები) და მათი ანალიზის მეთოდებს. ასევე აღმოაჩენთ ინფორმაციას მიკროობიექტების ზომების, მიკროსკოპის სახეებზე და მათი მოქმედების პრინციპის შესახებ. გარდა ამისა, სახელმღვანელოში შეხვდებით ამონარიდებს რეალური საგამოძიებო საქმეებიდან, რომელთაც გარდა ინფორმაციული ხასიათისა, მჭიდრო კავშირი აქვს ტექსტში გადმოცემულ თეორიულ მასალასთან.

   ჩამოწერა
  

საკვები და მიკროელემენტები

რევაზ კლდიაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN:

ანოტაცია: განხილულია საკვებ პროდუქტებში (ბოსტნეულში, ბაღჩეულში, ხილში და კენაში) შემავალი მიკროელემნეტბი და მათი ბიოლოგიური ღირებულება.

   ჩამოწერა
  

ქიმია ჩვენს ყოფაცხოვრებაში

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN: -

ანოტაცია:

   ჩამოწერა
  

თაფლი, ყავა, შოკოლადი და ქიმია

ელიზა მარქარაშვილი

გამომცემლობა: სპქა

გამოცემის წელი: 2013

ISBN: -

ანოტაცია: წიგნში განხილულია ტკბილეული: შოკოლადი, ყავა, კოკა-კოლა და მათი შექმნის ისტორია. მოთხრობილია ფუტკარზე, როგორც ქიმიკოსზე, რომელიც უამრავი პროდუქტის, კერძოდ თაფლის, დინდგელის და სხვათა შემქმნელია. Gგარდა ამისაა საინტეროსოდაა გადმოცემული კვების პროდუქტების, კერძოდ ტკბილეულის, პურფუნთუშეულის, ხორცის, ბოსტნეულის და სხვა პროდუქტების შესაფუთი პოლიმერული მასალების შესახებ.
წიგნი დაწერილია პოპულარული ენით და ვფიქრობთ გამოიწვევს ქიმიისადმი ინტერესს სკოლის მოსწავლეებში.

   ჩამოწერა
1 2 3 4 5 > >>

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას