ჟურნალი "ქიმიის უწყებანი" დაფუძნებულია საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მიერ. ჟურნალი ხელმძღვანელობს თავისუფალი მედიის პრინციპებით და ემსახურება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პოპულარიზაციას და მისი განვითარების ხელშეწყობას.

ჟურნალში გამოაქვეყნდება სამეცნიერო-შემეცნებითი სახის მასალები ქიმიის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მონათესავე დარგების შესახებ.

ჟურნალი განეკუთვნება "ღია წვდომის ტიპის" (Open access) ჟურნალის კატეგორიას, რაც მასში გამოქვეყნებული მასალების თავისუფლად გაცნობის საშუალებას იძლევა.

ჟურნალის ვებ-გვერდი

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას