გაკვეთილების ცხრილი

 

შემდეგი გაკვეთილის
თემა:  

 
მე-8 კლასი: იზოტოპები, იონები
მე-9 კლასი: გენეტიკური კავშირი ნაერთთა კლასებს შორის 
მე-10 კლასი: მოლეკულათაშორისი ძალები: წყალბადური ბმა
მე-11 კლასი:
მე-12 კლასი:

კლასი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა
მე-8 კლასი 19.00-19.45 19.00-19.45
მე-9 კლასი 19:00-19:45 19:00-19:45
მე-10 კლასი 20:00-20:45 20:00-20:45
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
გაღრმავებული კურსი 21:00-22:00 20:00-21:00

21:00-22:00
21:00-22:00 21:00-22:00