რეგისტრაცია

მასალები ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტირებული მოსწავლეებისათვის. რეგისტრაცია უფასოა.

შეავსეთ აპლიკაცია და დაელოდეთ სკოლის ადმინისტრაცის წერილს სკოლაში ჩარიცხავსთან დაკავშირებით.

პასუხს უახლოეს დღეებში მიიღებთ რეგსტრაციის დროს მითითებული ელფოსტით საშუალებით.

ყურადღება! რეგისტრაციის დროს არ გამოიყენოთ @students.gov.ge მეილი.

 

გთხოვთ, შეავსოთ ყველა ველი.


      

 

რეგისტრაციასთან ერთად ვადასტურებ, რომ გაცნობილი ვარ სკოლის წესდებას.

შეიყვანეთ უსაფრთხოების კოდი