ქიმიის რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ზურგჩანთა“

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

01-01-1970 - რეგისტრაციის დაწყება

01-01-1970 - რეგისტრაციის დასრულება

01-01-1970 - I ტური

01-01-1970 - II ტური

01-01-1970 - დაჯილდოება

სრულად
მიმდინარე შედეგები
არქივი
გასული წლების ტურების ამოცანები

 

მეორე ტურის ამოცანები პასუხებით:

 

მესამე ტურის ამოცანები პასუხებით: