იერსახე

მეტალური ევროპიუმი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: მოვერცხლისფერო-თეთრი
Ar (სტანდარ).: 151.964
Ar (დაყვანლი): 151.96

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 63
ჯგუფი: -
პერიოდი: 6
ბლოკი: f
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe] 4f7 6s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 25, 8, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 826
დუღილის ტემპ.°C 1529
სიმკვრივე, გ/სმ3 5.264
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 9.21
აორთლების სითბო: 176
მოლური სითბოთევადობა: 27.66  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: 0, +2, +3 
ელექტოუარყოფითობა: 1.2 
იონიზაცია: I: 547.1 kJ/mol
II: 1085 kJ/mol
III: 2404 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 180  
კოვალენტური რადიუსი: 198±6 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, მოცულობით ცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება: 35.0 
თერმული გამტარებლობა: 13.9 
ელექტრული წინაღობა: 0.900 
მაგნიტურობა: პარამაგნიტური 
იუნგის მოდული: 18.2 
ბალკის მოდული: 8.3  

ისტორია

დასახელება: აღმოჩენის ადგილის კონტონენტ ევროპის მიხედვით 
აღმოჩენა: ეჟენ ანატოლ დემარსე (1896, 1901) 
პირველი სინთეზი: ეჟენ ანატოლ დემარსე (1896, 1901) 

ევროპიუმი

ევროპიუმი არის ქიმიური ელემენტი, რომლის  სიმბოლოა Eu, ხოლო ატომური ნომერი - 63.

ევროპუმი არის ყველაზე რეაქტიული ლანთანიდი, ამიტომ ინახება ინერტული სითხის ქვეშ ატმოსფერული ჟანგბადისა და ტენიანობისგან დაცვის მიზნით.

ევროპუმი ასევე ყველაზე რბილი ლანთანიდია, რადგან მას შეუძლია  დეფორმირება ფრჩხილის დაჭერით. იგი ძალიან ადვილად იჭრება დანით.

ოქსიდის ფენის მოცილებით ჩნდება პრიალა-თეთრი ლითონი.

ევროპიუმი მიღებული იქნა 1901 წელს. სახელი მიენიჭა აღმოჩენის ადგილის (ევროპის კონტინენტი) მიხედვით.

როგორც ლანთანიდების სერიის ტიპიური წევრი, ევროპიუმი ჩვეულებრივ გვევლინება +3 ჟანგვით მდგომარეობაში, თუმცა ზოგიერთ ნაერთში შეუძლია +2 ჟანგვითი რიცხვის გამოვლინებაც.

ევროპიუმს არ აქვს მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური როლი და  სხვა მძიმე მეტალებთან შედარებით არატოქსიკურია.

ევროპიუმი  ძირითადად გამოიყენება ფოსფორესცენციული თვისებების მქონე ნაერთების სახით.

იგი ერთ ერთი იშვიათი ელემენტია იშვიათ მიწათა ელემენტს შორის.

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით