ქიმიის ოლიმპიადა

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

14-02-2022 - რეგისტრაციის დაწყება

11-03-2022 - რეგისტრაციის დასრულება

12-03-2022 - I ტური (VIII და IX კლასები)

13-03-2022 - I ტური (X-XII კლასები)

16-04-2022 - II ტური (VIII და X კლასები)

17-04-2022 - II ტური (IX, XI და XII კლასები)

სრულად
მიმდინარე შედეგები
ოლიმპიადის ტურების განრიგი

2022-02-14
#. აქტივობა კლასი თარიღი დაწყება დასრულება
1 რეგისტრაციის დაწყება ყველა 14-02-2022 08:00:00
2 რეგისტრაციის დასრულება ყველა 11-03-2022 23:59:00
3 ტური 1 8 12-03-2022 12:00:00 14:00:00
4 ტური 1 9 12-03-2022 15:00:00 17:00:00
5 ტური 1 10 13-03-2022 12:00:00 14:00:00
6 ტური 1 11 13-03-2022 15:00:00 17:00:00
7 ტური 1 12 13-03-2022 15:00:00 17:00:00
8 ტური 2 8 16-04-2022 10:00:00 14:00:00
9 ტური 2 9 17-04-2022 10:00:00 14:00:00
10 ტური 2 10 16-04-2022 10:00:00 14:00:00
11 ტური 2 11 17-04-2022 10:00:00 14:00:00
12 ტური 2 12 17-04-2022 10:00:00 14:00:00
13 ტური 3 ყველა
14 დაჯილდოება ყველა
15 ტური 2 1 15-04-2022 23:59:00