ქიმიის ოლიმპიადა

 


მნიშვნელოვანი თარიღები

14-02-2022 - რეგისტრაციის დაწყება

11-03-2022 - რეგისტრაციის დასრულება

12-03-2022 - I ტური (VIII და IX კლასები)

13-03-2022 - I ტური (X-XII კლასები)

16-04-2022 - II ტური (VIII და X კლასები)

17-04-2022 - II ტური (IX, XI და XII კლასები)

სრულად








მიმდინარე შედეგები




ორგანიზატორები


საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 

მხარდამჭერები



საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი


თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

 

პროექტი ხორციელდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით
SPG-21-622

ოლიმპიადის შესახებ სოციალურ მედიაში ინფორმაციის გავრცელებისას სავალდებულოა გამოყენებული იყოს „ჰაშტაგები“: #SRNSFG ან #რუსთაველის ფონდი ან #რუსთაველის გრანტი