იერსახე

მეტალური რადიუმი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: მოვერცხლისფერო-თეთრი მეტალური
Ar (სტანდარ).: [226]
Ar (დაყვანლი): 226.03

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 88
ჯგუფი: 2
პერიოდი: 7
ბლოკი: s
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Rn] 7s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 700
დუღილის ტემპ.°C 1737
სიმკვრივე, გ/სმ3 5.5
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 8.5
აორთლების სითბო: 113
მოლური სითბოთევადობა:  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: +2 
ელექტოუარყოფითობა: 0.9 
იონიზაცია: I: 509.3 kJ/mol
II: 979.0 kJ/mol 
ატომური რადიუსი:  
კოვალენტური რადიუსი: 221±2 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, მოცულობით ცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება:  
თერმული გამტარებლობა: 18.6  
ელექტრული წინაღობა: 1 µΩ⋅m (at 20 °C) 
მაგნიტურობა:  
იუნგის მოდული:  
ბალკის მოდული:  

ისტორია

დასახელება:  
აღმოჩენა: პიერ და მარია კიური (1898) 
პირველი სინთეზი: მარია კიური (1910) 

რადიუმი

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით