იერსახე

მეტალური ტანტალი

ძირითადი თვისებები

იერსახე: მონაცრსფერო-ლურჯი
Ar (სტანდარ).: 180.94788
Ar (დაყვანლი): 180.95

ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი

ატომური ნომერი: 73
ჯგუფი: 5
პერიოდი: 6
ბლოკი: d
ელექტრონული კონფიგურაცია: [Xe]4f14 5d3 6s2
ელექტრონები ორბიტალებზე: 2, 8, 18, 32, 11, 2

ფიზიკური თვისებები

აგრეგატ. ფაზა (ნპ) მყარი
ლღობის ტემპ.,°C 3017
დუღილის ტემპ.°C 5458
სიმკვრივე, გ/სმ3 16.69
კრიტიკული წერტილი:
წვის სითბო: 36.57
აორთლების სითბო: 753
მოლური სითბოთევადობა: 25.36  

ატომის თვისებები

ჟანგვითი რიცხვები: −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 
ელექტოუარყოფითობა: 1.5 
იონიზაცია: I: 761 kJ/mol
II: 1500 kJ/mol 
ატომური რადიუსი: 146  
კოვალენტური რადიუსი: 170±8 

სხვა თვისებები

კრისტალური სტრუქტურა: კუბური, მოცულობით ცენტრირებული 
თერმული გაფართოვება: 6.3  
თერმული გამტარებლობა: 57.5  
ელექტრული წინაღობა: 131  
მაგნიტურობა: პარამაგნიტური 
იუნგის მოდული: 186  
ბალკის მოდული: 200  

ისტორია

დასახელება: ანდრეს ეკებერგი (1802) 
აღმოჩენა:  
პირველი სინთეზი:  

ტანტალი

ტანტალი არის ქიმიური ელემენტი, რომლის  სიმბოლოა Ta და ატომური ნომერი - 73.

იგი არის იშვიათი, მტკიცე, მოლურჯო ელფერის მქონე, ძლიერ კოროზიამედეგი მეტალი. ტანტალი განეკთვნება  ცეცხლგამძლე ლითონების ჯგუფს და მას ხშირად იყენებენ სპეციალური შენადნობების მომზადებაში.

ტანტალი ქიმიურად პასიური ელემენტია. ამიტომ მას ხშირად იყენებენ პლატინის შემცვლელ ელემენტად ქიმიური სპეციალური ჭურჭლის დასამზადებლად. ტანტალმა გამოყენება ჰპოვა ელექტროტექნიკაშიც, კერძოდ, მობილური ტელეფომების, ვიდეო სათამაშო სისტემების, კომპიუტერების და სხვა მოწყობილობების კოდენსატორების ტექნოლოგიაში.

მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით