საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის განყოფილების დარგობრივი კომისია "ფარმაკოქიმია"
2010 წლის 30 მარტს ატარებს რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები".

კონფერენციის მიზანია მოსმენილ იქნეს ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა სფეროში წარმოებული სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები; მოხდეს გამოცდილების გაზიარება, ურთიერთთანამშრომლობის დამყარება, მიმდინარე კვლევების კოორდინირება; დაისახოს ქვეყნისათვის საჭირო შედეგების ფარმაკოქიმიის დარგში გამოყენების პერსპექტივები.

 

კონფერენციის სამდივნო

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის განყოფილება
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
52 რუსთაველის გამზირი, თბილისი, 0108

ტელ: (995 32) 995480
ელ–ფოსტა: givi.tsintsadze@science.org.ge  

 

 

   

 

ბმულები

ვებ დიზაინი: ე.ელიზბარაშვილი – elizbarashvili@gtu.ge