გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

დეა გოგიშვილი."წვიმის არომატი • PETRICHOR ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 3, გვ.23-25, 2018