გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

IEEE სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

გ. ხატისაშვილი."დაღვრილი ვერცხლისწყლის შეგროვება და შენახვა ", "ქიმიის უწყებანი", ტომი: 4, გვ.34-36, 2020