გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

დეა გოგიშვილი, 2018 ."წვიმის არომატი • PETRICHOR ", ქიმიის უწყებანი, 3:23-25