გაფართოებული ძებნა

 

 

ციტირება

ჩიკაგოს სტილით ციტირებისათვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი:

 

ნინო ცუხიშვილი, 2020 ."ფრჩხილის ლაქის ქიმია ", ქიმიის უწყებანი, 4:10-12